🦉بوف کــ the blind owl ـــور🦉

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم:)

غبار غم برود حال خوش شود!

  • ۰۵:۳۰

قدرت کلمات اونجایی زیر سوال میره که خیلی خیلی ناراحتی و چیزی نداری بگی و حست، رو قفسه ی سینه ات سنگینی میکنه😭😭😭😭

این حجم از خفقان غیر قابل تحمل هست! 


  • ۳۲
همیشه همینطور نمی ماند
یک روز که تصورش را نمی کنی
جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
و تازه رها شده ای از بند آرزو
از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
٩٦/٨/١٧
Designed By Erfan Powered by Bayan