🦉بوف کــ the blind owl ـــور🦉

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم:)

ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است؟🤔

  • ۰۱:۳۵

به تو که نگاه میکنم، وحشت وجودم را فرا می گیرد!

آن لبخند همیشگی ات، با روحیه ای که ساعت ٨ صبح، تنها از مجری رادیو جوان انتظار می رود!

مثل همان مجری و با همان لحن هر روز توصیه هایی داری: بچه های گلی باشیم، تحرک داشته باشیم، هر روز پیشرفت کنیم، (با تاکید!) درس بخونییم و نهایتا تعامل کنیم:)

وقتی که آن لبخند با آن عینک همراه می شود، هر لحظه آماده ام تا با اژدرهای آماده ات، لحن در عین احترام کوبنده ات، زیردریایی هایمان را غرق کنی! :)  • ۳۶
همیشه همینطور نمی ماند
یک روز که تصورش را نمی کنی
جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
و تازه رها شده ای از بند آرزو
از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
٩٦/٨/١٧
Designed By Erfan Powered by Bayan